Főoldal

Időutazók Erdélyben Történelmi vetélkedő középiskolások számára – 2020

Eredményhirdetés

Tanuló neveIskolairányítótanárDolgozat címePontszámhelyezés
Balló Levente Csíkszereda, Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, XII.osztályAndrás ÉvaEgyedül az új világ ellen- egy csíki plébános küzdelmei a templomért és iskoláért40 pont

I hely

500 RON

Komáromi AlizJósika Miklós Elméleti Líceum, Torda, XI.osztályJózan ErzsébetGyökerek38 pont

II hely

400 RON

Béres János Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely,, X. osztályBéres Ilona

Fekete Március:

Amikor elűztek saját hazámból

 

36 pontIII hely 300RON
Péter Csongor-AttilaSzékely Mikó Kollégium, SepsiszentgyörgyLőrinczi DénesAz I. világháború ponyvaköltészete32 pontIV hely 200RON
Domokos Izabella

Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton,

XI. osztály

Béres IlonaDicsőszentmárton metamorfózisa 32 pont

IV hely

200 RON

Bordás PéterHorváth János Elméleti Líceum, MargittaZatoschill Ballai ZsuzsaAmikor még magyar világ volt30 pont

V hely

100 RON

Szőri Ágota

Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton,

IX. osztály

Béres IlonaMarosvásárhely fekete márciusa30 pont

V hely

100 RON

Costea DariaAndrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton, IX. osztályBéres Ilona

Gondolatok a vegyes házasságról szórványban

 

28 pont

VI hely

100 RON

Kerekes Eszter

 

Mihai Eminescu Főgimnázium, Nagyvárad,

XII. osztály

Fazakas Gábor

Mit tett Trianon Magyarországgal?

 

24 pont

VII hely

100 RON

FILM SZEKCIÓ
Madarász Tamás

Apáczai Csere János,

IX. osztály

Pócsai SándorErdély 100 éve színész-szemmel életútinterjú film40 pont

I hely

400 RON

Bándi Dávid

Református Kollégium Kolozsvár,

IX. osztály

Bogya Katalin

Második Bécsi döntés

kisfilm

36 pont

II hely

300 RON

Nyisztor Attila

Református Kollégium Kolozsvár

IX. osztály

Bogya Katalin

Trianon 1920 és utának

kisfilm

32 pont

III hely

200 RON

A pályázat elbíráló bizottsága:                                                                                              Kolozsvár, 2020. december 20.

Dr. Hunyadi Attila Gábor, elnök                                                         Dr. Lönhárt Tamás, zsüritag

Dr. Fodor János, zsüritag                                                     Drd. Horváth Csaba, zsüritag

KOLOZSVÁRI MAGYAR TÖRTÉNETI INTÉZET http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/felveteli/alapkepzes_nappali

BUZA LÁSZLÓ EGYESÜLET A NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS TANULMÁNYOKÉRT www.idoutazok.ro

A.D. MMXX vagyis 2020. két nagy, nemzetünket megpróbáltató, a magyarságot, Erdélyt a nagyhatalmak érdekei szerint megosztó döntés (1920, 1940) kerek évfordulója, így vetélkedőnkkel, a kapcsolodó előadásokkal, forrásfeltárással a közvélemény és a diákok figyelmét e témákra irányítjuk, mert a tankönyvek e sorsfordulókat mellőzik. Az elmúlt 100 év nemzetünket megpróbáltató események, döntések száz és nyolcvan éves évfordulója alkalmával, vetélkedőnkkel és Erdély középiskoláiban megtartott előadássorozatunkkal az erdélyi közvéleményt e témák felé irányítjuk. Célkitűzésünk, hogy
a vetélkedőre benevező diákok az elmúlt száz év helyi vonatkozásait feltárják és a helyi művelődés-, gazdaság- és társadalomtörténet emlékeit feltárják. Ezekre a romániai magyar kisebbségi tankönyvekben alig megjelenő eseményekre a mai fiatalok nyelvén, kommunikációs eszközeivel és technikáival sikerül vetélkedőnk során emlékeztetni. Arra serkentjük a diákokat, hogy ezeknek a tanmenetben túl röviden említett eseményeknek lezajlását, hatását és a résztvevő személyiségek életét, életművét elevenítsék fel, éljék újra kortárs módon, interaktívan: kutassanak a világjárvány idején hozzáférhetővé vált online folyóirat és napilap adatbázisokban.
Idén a pályamunkák díjazásra december folyamán küldhetők be, december 15-20-ig legkésőbb. Időközben történelemtanár kollégáinkkal online is tudunk segítséget nyújtani, konzultálni, ahhoz, hogy tanulóikkal hatékonyan tárják fel, mit is jelentett 1918-20 vagy 1940-45 településük, közösségük számára. A pályamunkákat az év folyamán folyamatosan kérjük az idoutazok.iroda@gmail.com címre küldeni, feltüntve a diák, az iskola és a történelemtanár nevét is. Köszönettel, a szervezők.

Időutazók Erdélyben: Szabadságharcaink és forradalmaink. 170 éve zajlott a szabadságharc, 30 éve az 1989-es forradalom. Interaktív történelmi vetélkedő erdélyi magyar diákok számára

– eredményhirdetés –

Név

dolgozat címe

irányító tanár

iskola/egyetem

pontozás

helyezés

Díj

Szász Stefánia Bernadett

Dícsőszentmárton és környéke a rendszerváltás előtt és után

Béres Ilona

Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton, XII. Osztály

90

I. díj

250

Csifó Réka

Az 1989-es rendszerváltás eseményei Haranglábon

Iskolák és templomok Dicsőszentmártonban 1919 előtt és után.

Béres Ilona

Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton,

XI. osztály

85

II. díj

200

Csizmadi-Murvay Tünde

Az 1989-es forradalom Magyarsároson

Béres Ilona

Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton,

XI. osztály

80

III. díj

150

Agócs Gábor Péter

Az 1989-es rendszerváltás eseményei Margittán

Zatoschil-Ballai Zsuzsa

Horváth János Elméleti Líceum,

Margitta,

X. osztály

70

dícséret

100

Bordás Péter

Az 1989-es forradalom margittai eseményei

Zatoschil-Ballai Zsuzsa

Horváth János Elméleti Líceum,

Margitta,

X. osztály

70

dícséret

100

Béres János

Talvisota a téli háború Finnországban

Hajdú Zoltán

Bolyai Farkas Elméleti Líceum,

Marosvásárhely,

IX. osztály

70

dícséret

100

Mátyás Brigitta

Versailles-i-békeszerződés

Béres Ilona

Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton,

XI. osztály

70

dícséret

100

Deák Gabriella

Rendszerváltás és önszerveződés magyar szemmel Romániában: Temesvár, Kolozsvár, Gyergyószentmiklós

Fodor János

Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Kolozsvár,

II. év

85

különdíj

100Elbíráló bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Hunyadi Attila-Gábor, BENRT alelnök, egyetemi adjunktus, pályázatfelelős.

Tagok: Dr. Nagy Róbert-Miklós, BENRT tag, egyetemi docens.

Dr. Lönhárt Tamás, BENRT elnök, egyetemi docens.

Drd. Horváth Csaba, BENRT pénztáros, egyetemi óraadó doktorandusz.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Történelem és Filozófia Kar

Magyar Történeti Intézet

Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt

Dr. Müller Rolf

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL, Budapest),

tudományos kutatójának,

az „Emlékezetpolitika és erőszaktörténet a XX. században” előadássorozat keretében tartandó

előadására

melynek címe

Erőszakos kép(zet)eink:a Rákosi-korszak politikai rendőrségének emlékezete

Helyszín: BBTE Történeti Intézete,

Napoca (Jókai) u. 11. szám, első emelet, Silviu Dragomir terem.

Időpont: 2019. december 16, HÉTFŐ, 18.00 óra

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Történelem és Filozófia Kar

Magyar Történeti Intézet

Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt

Kiss Olivér,

újságíró, blogger, kelet-európa kutató,

előadására

melynek címe

Belarusz:

két hét az európai kontinens „Észak-Koreájában

Helyszín: BBTE Történeti Intézete,

Kogălniceanu (Farkas) u. 1. szám, első emelet, Lucian Blaga terem. 

Időpont: 2019. december 11, SZERDA, 18.00 óra. 

2019 Évfordulói: 1919 – a Párizsi Békekonferencia, a Magyar Tanácsköztársaság, az erdélyi Kormányzótanács szebeni működésének évszázados évfordulója; 1929 –  a nagy gazdasági világválság kezdetének évfordulója; 1939 – a második világháború kirobbanása, a romániai Kisebbségi Statútum, a finn-szovjet háború évfordulója; 1949 – a kelet-közép-európai paraszti társadalmak létét alapvetően erőszakkal megváltoztató “kolhozosítás” kezdete Erdélyben, a Magyar Népköztársaság kommunista alkotmányának, a két Németország (NDK/NSZK) megalakításának, a Kínai Népköztársaság kikiáltásának évfordulója; 1959 – a Bolyai és Babeş egyetemek egyesítésének évfordulója; 1989 – a kommunista rendszerek kelet-közép-európai összeomlásának évfordulója. Az erdélyi vonatkozású évfordulókra emlékeztető, sajátos és egyéni hangú, diákok és egyetemi hallgatók által készített esszék, kisfilmek, prezentációk, vagy bármely egyéb megjelenítési formában elküldött reprezentációt – mint elküldött pályázatot DÍJJAZUNK. Beküldési határidő: az egész év folyamán, legkésőbb azonban

2019. DECEMBER 16-ig elküldött projektet értékelünk és díjjazunk. Cím: idoutazok.iroda@gmail.com

Az érdeklődőkkel ezennel tudatjuk, hogy a Buza László Egyesület (BENRT) és a Kolozs Megyei EMNT közös szervezésében meghirdetett felnőttképzésre a jelentkezés lezárult.

2019. szeptember 26. 

A Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmanyokért (BENRT) és a Kolozs Megyei EMNT közös szervezésében

meghirdetjük az

Önszerveződési, népegészségügyi, művelődési hagyományaink

és közösségfejlesztési potenciál vidéken

című felnőttképzési programunk keretében,

2019. szeptember 27-29-én,

Torockón

A Tóbiás Házban tartandó

három napos  felnőttképzési tréninget.

Erdélyben évszázados művelődési hagyományaink vannak, amelyek a közösségek kulturális, közigazgatási, gazdasági, egyházi önszerveződését alapozták meg. Mindez a magyar lakosság népegészségügyi és társadalmi jólétét is megalapozta.

Ezen összetett kérdéskört – közösségfejlesztés, egészségügy, pályázatírás, népszínház, gazdasági-politikai önszerveződés –  részletesen és interaktív módon feltáró előadások és tevékenységek keretei között, a helyi és regionális civil szervezetek tagjainak, valamint a közösségszervezésben érdekelt fiatalok számára célzott program részeként hozzuk közelebb.

Interdiszciplináris szakértői csoportunk, 2019. szeptember 27-29-én itt Torockón, Aranyosszék ezen kistérségi központjában hirdeti meg az idei felnőttképzési programot.

Az első 20 jelentkező számára teljes ellátást biztosítunk – ez alatt a két éjszakára a szállást, valamint étkezést (pénteken meleg vacsora, szombaton reggeli, két fogásos ebéd, meleg vacsora, vasárnap reggeli és három fogásos ebéd) fedező teljes költségektől mentesítést értjük. Az útiköltségekhez való hozzájárulás igazoló irat (benzinbon, buszjegy) ellenében lehetséges.

A további jelentkezők számára a részvételi költségtérítés teljes összege 150 RON. 

Az ezekre vonatkozó részletes tájékoztatás az alább feltüntetett emailcímeken és telefonszámokon elérhető:

E-mail: ambrusisti@gmail.com  , Tel.: 0762248702 (naponta 10.00 – 18.00 óra között)

E-mail:lonhartt@yahoo.com , Tel.: 0747221690 (naponta 11.00-13.00 óra között)

A szervező- és előadócsoport gazdaság- és művelődésszervezői munkája során megfigyelt szociális és kulturális gondok kezelésére javasolja a megpályázott felnőttképzési programon belül a következő előadássorozatot – amit műhelybeszélgetések, interaktív foglalkozások és kiállítások kísérnek:

 • Hunyadi Attila Gábor, Dr., egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító alelnöke: Gazdasági- szövetkezeti önszerveződési és közigazgatási autonómia-hagyományaink.
 • Mátis Jenő közgazdász, a Bethlen Gábor Mikrohitel vezérigazgatója, EMNT országos alelnök, a Mikó Imre terv társszerzője: A Mikó Imre terv és más erdélyi közösség- és gazdaságfejlesztési programok nyújtotta pályázási lehetőségek.
 • Dr. Schwartz Róbert, gyakorló főorvos, az EMNT Kolozs megyei szervezetének elnöke: A Közegézségügyi háló és a civilszervezetek helyi és regionális partnerségi modelljei.
 • Varga Ibolya, Dr., egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, Színház és Televízió Kar, Rendezői Szakirány, a kolozsvári „Puck” Bábszínház rendezője: Mondák, mesék, népi játékok és igaz történetek vidéki színpadokon.
 • Ambrus István, MA, kommunikációs szakember, újságíró: Sajtókommunikáció a civil szervezetek szemszögéből. Arculattervezés, költséghatékony honlapkészítés.
 • Lönhárt Tamás, Dr., egyetemi docens, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító elnöke:  Rendszerváltás – a XX. századi politikai, közigazgatási struktúrák metamorfózisai a civil társadalom perspektívájából.

A tudományos és gyakorlati munka tapasztalataira épülő előadások a helyszínt jelentő néprajzi-gazdasági vidék, kistérség igényeihez alkalmazottan, a politikai-gazdasági- kulturális önszerveződésnek az illető közösségen belüli múltját, jelenét és lehetőségeit taglalják.

Valamennyi résztvevő egyúttal az előadások kivonatait, vázlatát tartalmazó részletes programfüzetet fog kapni. Az egyes kisrégiókat képviselő helyi civil szervezetek tagjaival az ismert közösségi oldalakon tartjuk a képzés előtt és után is a kapcsolatot. Előzetes felméréseket és a felnőttképzésen résztvevők igényeit feldolgozva – népegészségügyi-népművelődési és közigazgatási, gazdasági-pályázati jelentéseket is szerkesztünk.

Program:

2019. szeptember 27, PÉNTEK:

16.00-18.00: Érkezés, regisztráció.

18.00-18.30: A felnőttképzó program megnyitója.

18.30-19.30: Kistérség, civil társadalom, tudásközpontú közösségszervezés: „Genius loci”: Kulturális emlékhelyek Torockón – tanulmányi séta.

20.00: Vacsora.

 

2019. szeptember 28, SZOMBAT:

9.00-10.00: Reggeli.

10.00-13.00: Előadások és műhelybeszélgetések.

 • Lönhárt Tamás, Dr., egyetemi docens, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító elnöke:  Rendszerváltás – a XX. századi politikai, közigazgatási struktúrák metamorfózisai a civil társadalom perspektívájából.
 • Dr. Schwartz Róbert, gyakorló főorvos, az EMNT Kolozs megyei szervezetének elnöke: A Közegézségügyi háló és a civilszervezetek helyi és regionális partnerségi modelljei.

13.00-15.00: Ebéd és délutáni pihenő.

15.00-18.00: Előadások és műhelybeszélgetések.

 • Varga Ibolya, Dr., egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, Színház és Televízió Kar, Rendezői Szakirány, a kolozsvári „Puck” Bábszínház rendezője: Mondák, mesék, népi játékok és igaz történetek vidéki színpadokon.
 • Ambrus István, MA, kommunikációs szakember, újságíró: Sajtókommunikáció a civil szervezetek szemszögéből. Arculattervezés, költséghatékony honlapkészítés.

18.00-19.30: Kistérség, civil társadalom, tudásközpontú közösségszervezés. „In honorem solius dei”: Egyházszervező személyiségek és civil társadalom Torockón – interaktív tanulmányi séta.

20.00: Vacsora.

 

2019. szeptember 29, VASÁRNAP:

9.00-10.00: Reggeli.

10.00-13.00: Előadások és műhelybeszélgetések.

 • Hunyadi Attila Gábor, Dr., egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító alelnöke: Gazdasági- szövetkezeti önszerveződési és közigazgatási autonómia-hagyományaink.
 • Mátis Jenő közgazdász, a Bethlen Gábor Mikrohitel vezérigazgatója, EMNT országos alelnök, a Mikó Imre terv társszerzője: A Mikó Imre terv és más erdélyi közösség- és gazdaságfejlesztési programok nyújtotta pályázási lehetőségek.

13.00-15.00: Ebéd.

15.00-16.00: A felnőttképző programon való részvételt igazoló nevesített elismervények kiosztása. A torockói felnőttképzpő program lezárása.

16.00: A felnőttképző programon résztvevő vendégek távozása.

Az érdeklődők számára ezennel tudatjuk, hogy a 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Történelem és Filozófia Kar
Magyar Történeti Intézet
Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt

Dr. Szálkai Kinga,

az Eötvös Lóránd Tudományegyetem docensének, a CEEPUS vendégtanári programunk keretében tartott, előadására melynek címe:

A XIX-XXI. századi Közép-Ázsia az orosz geopolitikai törekvések tükrében

Helyszín: BBTE Főépülete,
Kogălniceanu / Farkas u. 1. szám, első emelet, Chamoux terem.

Időpont: 2019. május 16., CSÜTÖRTÖK, 10.00 óra.

 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Történelem és Filozófia Kar
Magyar Történeti Intézet
Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt                

Dr. Szelke-Tulipán Éva,

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
keretében működő Hadtörténeti Kutató Osztály  tudományos kutatójának előadására, melynek címe:

„Erőszak és emlékezet – 1956: A Köztársaság téri pártház ostroma”

Helyszín:  BBTE Főépület,
Kogălniceanu (Farkas) u. 1. szám, első emelet, D.D.Roșca terem.

Időpont:  2019. április 8., HÉTFŐ, 18.00 óra.

                                             Ifjú szívekben élek…” Történeti vetélkedő az 1848/1849-es szabadságharc március 15-i ünnepe alkalmából.

Keresd fel személyesen az 1848/1849-es szabadságharc kolozsvári emlékhelyeit! 2019-es kiemelt helyszín: a Házsongárd temető – Erdély Magyar Pantheonja.

A vetélkedő célja a fiatal nemzedék és a magyar szabadságharc erdélyi hősei közötti személyes kapcsolat, az emlékhelyekről szóló személyes ismeret megerősítése.

A vetélkedő feladatköre: Keressen fel a csatolt listán szereplő, valamint a mellékelt térképen is feltüntetett emlékhelyekből legalább 5 „negyvennyolcas” szabadságharcos sírhelyet; készítsen a helyszínen fényképet az emlékművel, mely mellett Ön is jelenjen meg; küldje el az így készült fényképeket a Buza László Egyesület email címére: idoutazok.iroda@gmail.com és az EMNT Kolozs Megyei Elnökének email címére: drschwartzrobert@yahoo.com . Határidő: 2019. március 25, 24.00 óra.

Díjjazás: könyvcsomag – az első 20 beküldő személy számára.